Ευχαριστούμε για τον ενδιαφέρον σας  να παρακολουθήσετε το on-line webinar, έχετε κάνει τη σωστή επιλογή!

Απομένει ένα τελευταίο βήμα, θα λάβετε ένα μήνυμα για να επιβεβαιώσετε το email σας!

Ελέγξτε επίσης το φάκελο με τα ανεπιθύμητα μηνύματα, μερικές φορές τα μηνύματα μας, πηγαίνουν εκεί.

Μόλις επιβεβαιώστε το email σας, θα σας σταλούν οι πληροφορίες για τη πρόσβαση στην αίθουσα του σεμιναρίου!

Ευχαριστούμε!